Oblikovalec svetlobe, zvoka in videa - termini

facebooktwittermyspace

Požarna varnost in varstvo pri delu: 9. oktober ob 17:00 (neobvezno)

Prvi sklop predavanj za oblikovalce bo med 22. oktobrom in 25. oktobrom 2013 ob 15:00. Oblikovalci se bodo glede nadaljnih datumov dogovarjali neposredno z mentorji posameznih treh področij.

Termini dela na zaključni produkciji za oblikovalce:
Velika dvorana

6. in 7. januar 2014
10. - 15. marec 2014
26. - 29. maj 2014 (interna predpremiera)
18. in 19. avgust 2014

Javna predstavitev zaključne produkcije:
Velika dvorana

20. avgust 2014