Oblikovalec svetlobe, zvoka in videa - o izobraževanju

facebooktwittermyspace

Gre za specializacijo udeležencev za oblikovalca zvoka, oblikovalca svetlobe in oblikovalca videa. Udeleženci aktivnosti bodo svoje znanje v okviru projekta tudi praktično uporabljali in izpopolnjevali v sodelovanju s producenti in izvajalci v Centru kulture Španski borci.

Ob zaključku bodo udeleženci ob podpori predavateljev in mentorjev pripravili in izvedli samostojno zaključno produkcijo, ki bo obsegala: načrtovanje, koncept, oblikovanje, dokumentacijo in arhiv oblikovanja.

Za prijavo na razpis za oblikovalca je potrebno predznanje v obliki opravljenega študija primerljivih smeri, opravljenih delavnic ali praktičnega delovanja na teh področjih.

Udeleženci bodo ob zaključku prejeli potrdilo o opravljenem izobraževanju.