O projektu

facebooktwittermyspace

Gledališče mene išče - raziskujem in oblikujem zvok, svetlobo, oder in video - je brezplačno usposabljanje za gledališkega tehnika in za oblikovalca svetlobe, oblikovalca zvoka in oblikovalca videa. Usposabljanje je namenjeno pripadnikom narodnih in manjšinskih skupin v Sloveniji.

Projekt sestavljajo teoretično izobraževanje in praktična usposabljanja, ki bodo v sezoni 2013-14 potekala v Centru kulture Španski borci. Organizira ga Zavod EN-KNAP, upravitelj Španskih borcev s podporo Evropskega socialnega sklada.

Gledaliških in plesnih predstav ali koncertov ni brez zvoka in svetlobe, vse pogosteje pa tudi ne brez videa. Oblikovalci zvoka, oblikovalci svetlobe in oblikovalci videa so zato nepogrešljiv del ožje ustvarjalne in avtorske ekipe. V projektu bomo podali celovit vpogled v nastanek produkcije skozi vse faze, od prvega sestanka z avtorji do premiere, kandidati pa bodo sodelovali tudi na krajših delavnicah in produkcijah, ki bodo širile obzorja njihovega tehničnega znanja. Dogodek tehnično izvedejo gledališki tehniki, ki pripravijo oder ter postavijo, usmerjajo luči in ozvočenje ter tehnično izvedejo dogodek. V okviru projekta bodo kandati pridobili znanja s področja scenografije, tona, svetlobe in videa.

Projekt je nastal v Zavodu EN-KNAP, kjer smo v 20-letnem delovanju imeli priložnost sodelovati z velikim številom tehnikov in oblikovalcev v Sloveniji in tujini, od leta 2009 pa kot upravitelj Centra kulture Španski borci vsakodnevno aktivno sodelujemo s tovrstnimi kadri.

Pri nas doslej ni bilo formalnega izobraževanja in usposabljanja za tehnične poklice, obenem pa je malo ponudbe tudi na področju formalnega izobraževanja za poklic oblikovalec. Dolgoročno se to odraža v upadanju zanimanja za tovrstne poklice v kulturi, njihovo degradiranje in prekvalificiranje. S projektom Gledališče mene išče želimo zapolniti to vrzel na področju umetniške produkcije. Zasnovali smo ga kot nadgradnjo projekta Postajam kreativen – spoznavam zvok svetlobo in oder, ki je bil realiziran 2010-11.

V okviru projekta bomo kandidatom predstavili tudi sistem nacionalne poklicne kvalifikacije, ki ponuja možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem, kandidati pa bodo za določena opravljena dela prejeli tudi potrdila.

Usposabljanja se lahko udeležijo kandidati, ki jih veseli delo tehnika ali oblikovalca v gledališču in drugih uprizoritvenih umetnostih. Usposabljanje zajema dve ravni: osnovno raven Gledališki tehnik in višjo raven za Oblikovalca svetlobe, Oblikovalca zvoka in Oblikovalca videa. Za raven Gledališki tehnik predznanje ni potrebno, za raven Oblikovalec je potrebno osnovno tehnično predznanje. Število mest je omejeno zaradi narave dela in prostorskih kapacitet, ki so na voljo v Španskih borcih.

Udeleženci bodo za pridobljeno znanje po zaključku izobraževanja prejeli potrdilo o opravljenem usposabljanju, ki jim bo pomagalo pri kandidiranju za delo na tem področju.

Višina skupnih stroškov projekta: 149.131,05 eur. 
Višina javnih virov financiranja: 140.648,05 eur.

Trajanje programa: julij 2013 - avgust 2014.